حریم خصوصی

برای عملکرد ضروری سیستم مقداری اطلاعات از شما دریافت میکنیم.

ما در هنگام ثبت نام شما در جیب پی مقداری اطلاعات از شما دریافت میکنیم. این اطلاعات فقط برای استفاده در سامانه بوده و برای هیچ فعالیت دیگری استفاده نمیشود.

مدارک جهت تایید هویت شما لازم است

برای فعالیت سالم و صحیح، نیاز است تا هویت شما با ارسال اسکن مدارک معتبر مانند اسکن کارت ملی، شناسنامه مورد تایید قرار گیرد.

اطلاعاتی که توسط شما ارائه میشود در جیب پی ذخیره میشوند.

اطلاعاتی که در جیب پی ذخیره میشوند، اطلاعاتی هستند که توسط خود شما ارائه شده اند.
در بخش تنظیمات حساب میتوانید اطلاعات ارائه شده خود به ما را مشاهده کند. همچنین ما اطلاعات دسترسی شما به سیستم را برای حفظ حق کپی رایت و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به سیستم حفظ میکنیم.

ما آدرس ایمیل شما را به کسی ارائه نمیدهیم.

جیب پی به هیچ شکلی، و تحت هیچ شرایطی ایمیل شما را به افراد و مجموعه های دیگر ارائه نمیدهد.
ما در مواقع ضروری مانند تغییر رمز، یا اعلام اخبار ضروری ممکن است به شما ایمیل بزنیم، ولی تبلیغات ناخواسته و غیر ضروری برای شما ارسال نمیکنیم.

ما تلاش میکنیم امنیت جیب پی به بهترین شکل ممکن برقرار باشد.

حفظ امنیتی یکی از اهداف بسیار مهم جیب پی است. ما همیشه سعی میکنیم راهکارهای امنیتی را در نرم افزارهای استفاده شده و همچنین سرور های مورد استفاده خود مدیریت کنیم. تلاش ما ایجاد بهترین محیط امن برای کاربران و در عین حال عدم محدودیت در سرویس های ارائه شده است.

کاربران جیب پی باید هرچند وقت یکبار شرایط حفظ حریم خصوصی را مطالعه کنند. قوانین ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر کنند.

شرایط حفظ حریم خصوصی ممکن است که در هر زمانی بنا بر شرایط قانونی و محیطی تغییر کنند. به همین خاطر کاربر خود وظیفه مطالعه این صفحه و رعایت قوانین را بر عهده دارد. البته با تغییر قوانین تاریخ آخرین ویرایش قوانین در پایین صفحه درج خواهد شد. ولی مسئولیت عدم رعایت قوانین پس از تغییر آنها بر عهده کاربر است.

شروع استفاده از جیب پی به معنی پذیرش شرایط حفظ حریم خصوصی است.

اگر تصمیم گرفته اید که از خدمات جیب پی استفاده کنید، به این معناست که این متن را مطالعه کرده و آن را پذیرفته اید، و محدودیت ها و نتایج حاصل از آن را در چارچوب کشور جمهوری اسلامی ایران پذیرفته اید.

تاریخ تدوین : 1394/01/26